Τα γλέντια, οι χοροί, τα πανηγύρια του χωριού, οι έρωτες και αγωνίες κάθε εποχής, το ρεύμα και η τηλεόραση που για πρώτη φορά ήρθαν στο νησί, το Mambo, το Cha-Cha, η Γιάγκα, το ποδοσφαιράκι, το γραμμόφωνο, το παλιό ραδιόφωνο, η ραδιόλα με τα τραγούδια της, το χωριανό κουρείο, οι περίφημοι λουκουμάδες, ‘’στεγάστηκαν’’ σε αυτό το μαγαζί, αφήνοντας την ικανοποίηση της προσφοράς και δημιουργίας.